Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Ταλαντώσεις μετά το κόψιμο νήματος

Στη διάταξη του παρακάτω σχήματος το σώμα Σ1 έχει μάζα m1=1Kg και είναι δεμένο στη κάτω άκρη κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k1=100N/m ενώ το σώμα Σ2 έχει μάζα m2=3Kg και είναι δεμένο στη πάνω άκρη κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k2 . Τα δύο σώματα είναι δεμένα με αβαρές και μη εκτατό νήμα μήκους d=0,2m. Αρχικά τα σώματα ισορροπούν με το ελατήριο σταθεράς k2 να έχει το φυσικό του μήκος. Τη χρονική στιγμή t=0 κόβουμε το νήμα οπότε τα δύο σώματα εκτελούν απλές αρμονικές ταλαντώσεις κατά τη διάρκεια .....

Η συνέχεια εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου