Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Δυο παράλληλα ελατήρια


Σώμα μάζας m=1Kgr είναι δεμένο στο ένα άκρο δύο οριζόντιων ελατηρίων με σταθερές k1=100N/m και k2=300N/m  οι άλλες άκρες των οποίων είναι ακλόνητα στερεωμένες από κατακόρυφο τοίχο. Αρχικά το σώμα συγκρατείται στη θέση (O) έτσι ώστε το ελατήριο με σταθερά k1 να ναι επιμηκυμένο και το ελατήριο με σταθερά k2 να ναι συσπειρωμένο κατά ίσες αποστάσεις d=2cm από τις θέσεις φυσικού μήκους τους, όπως φαίνεται στο σχήμα. ...

 

Η συνέχεια εδώ