Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Ταυτόχρονη κρούση βλήματος με δύο δίσκους

Βλήμα μάζας m κινείται με ταχύτητα υ σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συγκρούεται εφαπτομενικά με δύο δίσκους με μάζες m1=2m, m2=4m και ακτίνων r, R αντίστοιχα έτσι ώστε να προκαλέσει την ταυτόχρονη κίνησή τους.  Αν οι ροπές αδράνειας...

Η συνέχεια εδώ 

Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

Παράλληλη σύνδεση πηνίων

Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος, ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C και τα δύο πηνία είναι ιδανικά και έχουν συντελεστές αυτεπαγωγής L1 και L2, με L2=3L1. Αρχικά ο διακόπτης δ1 είναι κλειστός οπότε το κύκλωμα L1C εκτελεί αμείωτες ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις. Κάποια χρονική στιγμή που το φορτίο....
 

Η συνέχεια εδώ

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Παράλληλη σύνδεση πυκνωτών

 Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος, το πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L είναι ιδανικό, ο πυκνωτής με χωρητικότητα C1 είναι φορτισμένος με φορτίο Q0, ο πυκνωτής με χωρητικότητα C2 είναι αρχικά αφόρτιστος ενώ οι διακόπτες είναι ανοιχτοί. Τη χρονική στιγμή t=0 κλείνω το διακόπτη δ1 οπότε το κύκλωμα LC1 εκτελεί αμείωτες ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις. Κάποια χρονική .... 


Η συνέχεια εδώ

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Ταλάντωση τροχού

Ο τροχός του σχήματος έχει μάζα m=2Kg και ακτίνα R=0,2m και το κέντρο μάζας του είναι δεμένο με κατάλληλο άξονα στο ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k=400N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο σε κατακόρυφο τοίχο. Αρχικά ο τροχός ισορροπεί στη θέση φυσικού μήκους (Ο) του ελατηρίου. Δεξιά από τη θέση αυτή το επίπεδο είναι λείο, ενώ αριστερά είναι τραχύ. Εκτρέπουμε... 


Η συνέχεια εδώ

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Δυο παράλληλα ελατήρια


Σώμα μάζας m=1Kgr είναι δεμένο στο ένα άκρο δύο οριζόντιων ελατηρίων με σταθερές k1=100N/m και k2=300N/m  οι άλλες άκρες των οποίων είναι ακλόνητα στερεωμένες από κατακόρυφο τοίχο. Αρχικά το σώμα συγκρατείται στη θέση (O) έτσι ώστε το ελατήριο με σταθερά k1 να ναι επιμηκυμένο και το ελατήριο με σταθερά k2 να ναι συσπειρωμένο κατά ίσες αποστάσεις d=2cm από τις θέσεις φυσικού μήκους τους, όπως φαίνεται στο σχήμα. ...

 

Η συνέχεια εδώ