Κυριακή, 14 Απριλίου 2019

Μέτρηση του συντελεστή ιξώδους άγνωστου υγρού

Η παραπάνω ανάρτηση απευθύνεται μόνο για καθηγητές - φοιτητές. Έγινε στα πλαίσια του εργαστηρίου του μαθήματος Μηχανική των Ρευστών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Υπεύθυνος μαθήματος Τζιράκης Κώστας

Εκφώνηση

Λύση διαφορικής 

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Χάσιμο επαφής

To ορθογώνιο κιβώτιο του παρακάτω σχήματος έχει μάζα  Μ και είναι διαρκώς σε επαφή με το έδαφος. Σώμα μάζας m είναι δεμένο στη μια άκρη κατακόρυφου ελατήριου σταθεράς k, η άλλη άκρη του οποίου είναι δεμένη από την οροφή του κιβωτίου. Το μέγιστο πλάτος ταλάντωσης του σώματος μάζας m ώστε κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής του το κιβώτιο ..... 

Η συνέχεια εδώ

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Ταλαντώσεις μετά το κόψιμο νήματος

Στη διάταξη του παρακάτω σχήματος το σώμα Σ1 έχει μάζα m1=1Kg και είναι δεμένο στη κάτω άκρη κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k1=100N/m ενώ το σώμα Σ2 έχει μάζα m2=3Kg και είναι δεμένο στη πάνω άκρη κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k2 . Τα δύο σώματα είναι δεμένα με αβαρές και μη εκτατό νήμα μήκους d=0,2m. Αρχικά τα σώματα ισορροπούν με το ελατήριο σταθεράς k2 να έχει το φυσικό του μήκος. Τη χρονική στιγμή t=0 κόβουμε το νήμα οπότε τα δύο σώματα εκτελούν απλές αρμονικές ταλαντώσεις κατά τη διάρκεια .....

Η συνέχεια εδώ

Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

Κύβος Vs τροχού

Σώμα Σ μάζας m=1Kg είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100N/m η άλλη άκρη του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένη. Το σώμα Σ αρχικά ισορροπεί με το ελατήριο να έχει το φυσικό του μήκος. Μετατοπίζουμε το σώμα Σ προς τα δεξιά κατά d=0,1m και έπειτα το αφήνουμε ελεύθερο. Αν ο συντελεστής οριακής τριβής μεταξύ σώματος Σ και επιπέδου είναι μ=0,4 να υπολογίσετε την συνολική απόσταση που θα διανύσει το σώμα Σ μέχρι να σταματήσει. Να θεωρήσετε...

Η συνέχεια εδώ

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

Ταυτόχρονη κρούση 3 σωμάτων (Θέμα Β)

Τα σώματα Σ1 και Σ2 του παρακάτω σχήματος κινούνται με ταχύτητες υ1 και υ2 αντίστοιχα προς ακίνητο σώμα Σ. Τα σώματα Σ1 και Σ2 συγκρούονται ταυτόχρονα με το Σ και οι κρούσεις είναι κεντρικές και ελαστικές. Αν η χρονική διάρκεια και των 2 κρούσεων θεωρηθεί η ίδια και μετά τις κρούσεις αυτές η κινητική κατάσταση του σώματος Σ παραμείνει αμετάβλητη, ο λόγος των μέτρων των ταχυτήτων υ1/ υείναι:

Η συνέχεια εδώ