Κυριακή, 14 Απριλίου 2019

Μέτρηση του συντελεστή ιξώδους άγνωστου υγρού

Η παραπάνω ανάρτηση απευθύνεται μόνο για καθηγητές - φοιτητές. Έγινε στα πλαίσια του εργαστηρίου του μαθήματος Μηχανική των Ρευστών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Υπεύθυνος μαθήματος Τζιράκης Κώστας

Εκφώνηση

Λύση διαφορικής 

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Χάσιμο επαφής

To ορθογώνιο κιβώτιο του παρακάτω σχήματος έχει μάζα  Μ και είναι διαρκώς σε επαφή με το έδαφος. Σώμα μάζας m είναι δεμένο στη μια άκρη κατακόρυφου ελατήριου σταθεράς k, η άλλη άκρη του οποίου είναι δεμένη από την οροφή του κιβωτίου. Το μέγιστο πλάτος ταλάντωσης του σώματος μάζας m ώστε κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής του το κιβώτιο ..... 

Η συνέχεια εδώ

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Ταλαντώσεις μετά το κόψιμο νήματος

Στη διάταξη του παρακάτω σχήματος το σώμα Σ1 έχει μάζα m1=1Kg και είναι δεμένο στη κάτω άκρη κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k1=100N/m ενώ το σώμα Σ2 έχει μάζα m2=3Kg και είναι δεμένο στη πάνω άκρη κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k2 . Τα δύο σώματα είναι δεμένα με αβαρές και μη εκτατό νήμα μήκους d=0,2m. Αρχικά τα σώματα ισορροπούν με το ελατήριο σταθεράς k2 να έχει το φυσικό του μήκος. Τη χρονική στιγμή t=0 κόβουμε το νήμα οπότε τα δύο σώματα εκτελούν απλές αρμονικές ταλαντώσεις κατά τη διάρκεια .....

Η συνέχεια εδώ

Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

Κύβος Vs τροχού

Σώμα Σ μάζας m=1Kg είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100N/m η άλλη άκρη του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένη. Το σώμα Σ αρχικά ισορροπεί με το ελατήριο να έχει το φυσικό του μήκος. Μετατοπίζουμε το σώμα Σ προς τα δεξιά κατά d=0,1m και έπειτα το αφήνουμε ελεύθερο. Αν ο συντελεστής οριακής τριβής μεταξύ σώματος Σ και επιπέδου είναι μ=0,4 να υπολογίσετε την συνολική απόσταση που θα διανύσει το σώμα Σ μέχρι να σταματήσει. Να θεωρήσετε...

Η συνέχεια εδώ