Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

Κύβος Vs τροχού

Σώμα Σ μάζας m=1Kg είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100N/m η άλλη άκρη του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένη. Το σώμα Σ αρχικά ισορροπεί με το ελατήριο να έχει το φυσικό του μήκος. Μετατοπίζουμε το σώμα Σ προς τα δεξιά κατά d=0,1m και έπειτα το αφήνουμε ελεύθερο. Αν ο συντελεστής οριακής τριβής μεταξύ σώματος Σ και επιπέδου είναι μ=0,4 να υπολογίσετε την συνολική απόσταση που θα διανύσει το σώμα Σ μέχρι να σταματήσει. Να θεωρήσετε...

Η συνέχεια εδώ

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

Ταυτόχρονη κρούση 3 σωμάτων (Θέμα Β)

Τα σώματα Σ1 και Σ2 του παρακάτω σχήματος κινούνται με ταχύτητες υ1 και υ2 αντίστοιχα προς ακίνητο σώμα Σ. Τα σώματα Σ1 και Σ2 συγκρούονται ταυτόχρονα με το Σ και οι κρούσεις είναι κεντρικές και ελαστικές. Αν η χρονική διάρκεια και των 2 κρούσεων θεωρηθεί η ίδια και μετά τις κρούσεις αυτές η κινητική κατάσταση του σώματος Σ παραμείνει αμετάβλητη, ο λόγος των μέτρων των ταχυτήτων υ1/ υείναι:

Η συνέχεια εδώ

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Ένα ακόμα 4ο Θέμα

Στη διάταξη του παρακάτω σχήματος το ελατήριο έχει σταθερά k=100N/m, το σώμα (Σ) έχει μάζα m=1Kg και η ράβδος έχει μάζα Μ=3Κg και μήκος l=0,4m. Φέρνουμε το σώμα (Σ) σε επαφή με το ένα άκρο του ελατηρίου συσπειρώνοντάς το ταυτόχρονα κατά απόσταση d=0,2m, και έπειτα το αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί. Στη συνέχεια το σώμα (Σ) εκτελώντας οριζόντια βολή, σφηνώνεται στο άκρο Γ της ράβδου, που αρχικά ....


Η συνέχεια εδώ

Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Ταυτόχρονη κρούση βλήματος με δύο δίσκους

Βλήμα μάζας m κινείται με ταχύτητα υ σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συγκρούεται εφαπτομενικά με δύο δίσκους με μάζες m1=2m, m2=4m και ακτίνων r, R αντίστοιχα έτσι ώστε να προκαλέσει την ταυτόχρονη κίνησή τους.  Αν οι ροπές αδράνειας...

Η συνέχεια εδώ 

Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

Παράλληλη σύνδεση πηνίων

Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος, ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C και τα δύο πηνία είναι ιδανικά και έχουν συντελεστές αυτεπαγωγής L1 και L2, με L2=3L1. Αρχικά ο διακόπτης δ1 είναι κλειστός οπότε το κύκλωμα L1C εκτελεί αμείωτες ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις. Κάποια χρονική στιγμή που το φορτίο....
 

Η συνέχεια εδώ

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Παράλληλη σύνδεση πυκνωτών

 Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος, το πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L είναι ιδανικό, ο πυκνωτής με χωρητικότητα C1 είναι φορτισμένος με φορτίο Q0, ο πυκνωτής με χωρητικότητα C2 είναι αρχικά αφόρτιστος ενώ οι διακόπτες είναι ανοιχτοί. Τη χρονική στιγμή t=0 κλείνω το διακόπτη δ1 οπότε το κύκλωμα LC1 εκτελεί αμείωτες ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις. Κάποια χρονική .... 


Η συνέχεια εδώ