Κυριακή, 7 Αυγούστου 2011

Κινητική θεωρία των αερίων - Θεωρία

Για να μελετήσουμε πως συμπεριφέρεται ένα αέριο, π.χ. όταν η θερμοκρα­σία του διατηρείται σταθερή ενώ μεταβάλλεται ο όγκος του, μετρούμε με ένα μανόμετρο την πίεση που έχει το αέριο κάθε φορά και καταλήγουμε έπειτα από πολλές μετρήσεις στο γνωστό όπως θα δούμε νόμο                    ΡV = σταθερό. Η πειραματική αυτή μελέτη της συμπεριφοράς του αερίου ονομάζεται μακροσκοπική και τα μεγέθη που χρησιμοποιεί, όπως π.χ. η πίεση, ο όγκος, η θερμοκρασία ονομάζονται μακροσκοπικά ή θερμοδυναμικά μεγέθη, ή θερμοδυναμικές μεταβλητές.

η συνέχεια από εδώ

Ηλεκτρομαγνητισμός - Θεωρία

Σωληνοειδές ή πηνίο ονομάζουμε ένα σύστημα παράλληλων κυκλικών αγωγών οι οποίοι έχουν τα κέντρα τους πάνω στην ίδια ευθεία και διαρρέονται από ρεύ­ματα της ίδιας φοράς. Κάθε κυκλικός αγωγός αποτελεί μια σπείρα. Η ευθεία που διέρχεται από τα κέντρα των σπειρών λέγεται άξονας του σωληνοειδούς...


η συνέχεια από εδώ