Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

Κύβος Vs τροχού

Σώμα Σ μάζας m=1Kg είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100N/m η άλλη άκρη του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένη. Το σώμα Σ αρχικά ισορροπεί με το ελατήριο να έχει το φυσικό του μήκος. Μετατοπίζουμε το σώμα Σ προς τα δεξιά κατά d=0,1m και έπειτα το αφήνουμε ελεύθερο. Αν ο συντελεστής οριακής τριβής μεταξύ σώματος Σ και επιπέδου είναι μ=0,4 να υπολογίσετε την συνολική απόσταση που θα διανύσει το σώμα Σ μέχρι να σταματήσει. Να θεωρήσετε...

Η συνέχεια εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου