Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Πόσο είναι το φορτίο του πυκνωτή;


Στο κύκλωμα του σχήματος δίνονται C=3 μF, L=0,03 H. Αρχικά ο πυκνωτής είναι φορτισμένος με τάση V=100 V. Κάποια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη δ1 ενώ ο δ2 εξακολουθεί να μένει ανοικτός.
α) Να υπολογίσετε το φορτίο του πυκνωτή τη χρονική στιγμή που το ποσοστό της αρχικής ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή που μετατράπηκε σε θερμότητα λόγω φαινομένου Joule στην αντίσταση R, είναι 75%.
Εκείνη τη στιγμή ανοίγουμε το διακόπτη δ1 και κλείνουμε το δ2 (Θεωρούμε αυτή τη στιγμή ως t=0 για το κύκλωμα LC). 
β) Να γράψετε τους τύπους του φορτίου του πυκνωτή... 

η συνέχεια από εδώ

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Α.Α.Τ. και κρούση


Σώμα Σ1 μάζας m1=1Kgr είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ, η άλλη άκρη του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένη σε κατακόρυφο τοίχο. Αρχικά το σύστημα ισορροπεί με το ελατήριο να έχει το φυσικό του μήκος. Εκτρέπουμε το Σ1 κατά απόσταση d όπως φαίνεται στο σχήμα και την χρονική στιγμή t=0 το αφήνουμε ελεύθερο.

Κάποια στιγμή και ενώ το Σ1 εκτελεί την ταλάντωσή του, τοποθετείται (χωρίς αρχική ταχύτητα) σώμα Σ2 μάζας m2=3Kgr στη διεύθυνση κίνησης του Σ1 και ακολουθεί κεντρική κρούση, η διάρκεια της οποίας θεωρείται αμελητέα. Η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο, για το Σ1 φαίνεται στο παρακάτω σχήμα

α) Να βρεθεί η σταθερά του ελατηρίου.
β) Να βρεθεί η τιμή της ταχύτητας του σώματος Σ1 πριν και μετά την κρούση.
γ) Να διερευνήσετε αν η κρούση είναι ελαστική ή ανελαστική.
δ) Για ποια άλλη τιμή της...

η συνέχεια από εδώ