Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Δυο παράλληλα ελατήρια


Σώμα μάζας m=1Kgr είναι δεμένο στο ένα άκρο δύο οριζόντιων ελατηρίων με σταθερές k1=100N/m και k2=300N/m  οι άλλες άκρες των οποίων είναι ακλόνητα στερεωμένες από κατακόρυφο τοίχο. Αρχικά το σώμα συγκρατείται στη θέση (O) έτσι ώστε το ελατήριο με σταθερά k1 να ναι επιμηκυμένο και το ελατήριο με σταθερά k2 να ναι συσπειρωμένο κατά ίσες αποστάσεις d=2cm από τις θέσεις φυσικού μήκους τους, όπως φαίνεται στο σχήμα. ...

 

Η συνέχεια εδώ

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

Μεταβλητή δύναμη και ελάχιστη κινητική ενέργεια


Σώμα μάζας m=2Kgr κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ. Κάποια χρονική στιγμή που το σώμα έχει ταχύτητα υ0=10m/sec, δέχεται οριζόντια δύναμη F έτσι ώστε από κει και μετά να αποκτήσει επιτάχυνση της οποίας η τιμή σε σχέση με την μετατόπιση από εκείνο το σημείο να δίνεται από τη σχέση: 
                                       α=2x-10        (α σε m/sec2   x σε m)
Να υπολογίσετε:
i) Το άθροισμα όλων των έργων των δυνάμεων από (0-3)m
ii) Την ελάχιστη κινητική ενέργεια που ....

Η συνέχεια εδώ