Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Α.Α.Τ. και κρούση


Σώμα Σ1 μάζας m1=1Kgr είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ, η άλλη άκρη του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένη σε κατακόρυφο τοίχο. Αρχικά το σύστημα ισορροπεί με το ελατήριο να έχει το φυσικό του μήκος. Εκτρέπουμε το Σ1 κατά απόσταση d όπως φαίνεται στο σχήμα και την χρονική στιγμή t=0 το αφήνουμε ελεύθερο.

Κάποια στιγμή και ενώ το Σ1 εκτελεί την ταλάντωσή του, τοποθετείται (χωρίς αρχική ταχύτητα) σώμα Σ2 μάζας m2=3Kgr στη διεύθυνση κίνησης του Σ1 και ακολουθεί κεντρική κρούση, η διάρκεια της οποίας θεωρείται αμελητέα. Η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο, για το Σ1 φαίνεται στο παρακάτω σχήμα

α) Να βρεθεί η σταθερά του ελατηρίου.
β) Να βρεθεί η τιμή της ταχύτητας του σώματος Σ1 πριν και μετά την κρούση.
γ) Να διερευνήσετε αν η κρούση είναι ελαστική ή ανελαστική.
δ) Για ποια άλλη τιμή της...

η συνέχεια από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου