Κυριακή, 7 Αυγούστου 2011

Κινητική θεωρία των αερίων - Θεωρία

Για να μελετήσουμε πως συμπεριφέρεται ένα αέριο, π.χ. όταν η θερμοκρα­σία του διατηρείται σταθερή ενώ μεταβάλλεται ο όγκος του, μετρούμε με ένα μανόμετρο την πίεση που έχει το αέριο κάθε φορά και καταλήγουμε έπειτα από πολλές μετρήσεις στο γνωστό όπως θα δούμε νόμο                    ΡV = σταθερό. Η πειραματική αυτή μελέτη της συμπεριφοράς του αερίου ονομάζεται μακροσκοπική και τα μεγέθη που χρησιμοποιεί, όπως π.χ. η πίεση, ο όγκος, η θερμοκρασία ονομάζονται μακροσκοπικά ή θερμοδυναμικά μεγέθη, ή θερμοδυναμικές μεταβλητές.

η συνέχεια από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου