Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - Θεωρία


Αν ένα μόνο σημείο του κυκλώματος γειώνεται, τότε ο κλάδος γείωσης δεν διαρρέεται από ρεύμα, συνεπώς οι εντάσεις των ρευμά­των στους διαφόρους κλάδους του κυκλώ­ματος δεν αλλάζουν.
Κατά τη γείωση ενός σημείου του κυ­κλώματος το σημείο αυτό αποκτά το        δυνα­μικό της Γης το οποίο κατά σύμβαση λαμβάνεται ίσο με μηδέν. Η γείωση... 
η συνέχεια από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου