Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Κινήσεις φορτίου μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο - Θεωρία

Σύμφωνα με την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων, η κίνηση του e- μπορεί να θεωρηθεί ως το αποτέλεσμα της σύνθεσης δύο επιμέρους κινήσεων που γίνονται ταυτόχρονα. Μιας κίνησης σε έναν άξονα x κάθετο στις δυναμικές γραμμές του πεδίου και του οποίου ο φορέας θα περνάει απ΄ την αρχική ταχύτητα του e- με την οποία μπαίνει στο πεδίο, και μιας κίνησης σε ένα άξονα y παράλληλο προς τις δυναμικές γραμμές του πεδίου όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Το e- δέχεται δύναμη σταθερή από το πεδίο με διεύθυνση παράλληλη συνεχώς στις...

η συνέχεια από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου